PDA

View Full Version : HDLC (High-Data Link Control)


tung_uct157
21-01-2008, 11:04 AM
Cung tim hieu chu de nay nhe.

hoanf
25-01-2008, 10:34 AM
Cung tim hieu chu de nay nhe.

Chào bạn,

Bạn có thể đưa thêm thông tin ve HDLC được không

Vui
hoanf