PDA

View Full Version : làm sao viết bootloader


nam03
30-01-2008, 08:05 PM
Chào các bác,và các anh,đặc biệt là anh Nam. Cho em hỏi xin mấy tài liệu chỉ viết bootloader. Cảm ơn các anh em nhiều.

À em quên. Bootloader cho con PIC 18F67J10. Nói thế này cho cụ thể. Cảm ơn các anh em nhiều.

namqn
31-01-2008, 12:09 AM
Chào các bác,và các anh,đặc biệt là anh Nam. Cho em hỏi xin mấy tài liệu chỉ viết bootloader. Cảm ơn các anh em nhiều.

À em quên. Bootloader cho con PIC 18F67J10. Nói thế này cho cụ thể. Cảm ơn các anh em nhiều.
Bạn có thể đọc mục 6 trong datasheet của PIC18F67J10, thực ra quy trình là giống nhau cho các PIC18F, kể cả các chip PIC18FxxJxx. Bạn có thể tham khảo code của tôi trong tập tin nguồn của Tiny Bootloader (thư mục con 'other\picsource\other\nnq' của thư mục chứa Tiny Bootloader). Link để download Tiny Bootloader: http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/tinyblddownload.htm.

Với phiên bản mới (195) của Tiny Bootloader, bạn có thể tự thêm ID cho chip mới vào tập tin 'piccodes.ini' trong thư mục chứa Tiny Bootloader, sau đó có thể dùng ID này trong firmware của bạn. Chỉ cần chú ý làm mạch phần cứng cho ổn, và dùng kích thước của bộ đệm ghi là 64 byte (tập tin nguồn 'TinyB18F64.asm' của tôi dùng bộ đệm ghi 64 byte).

Bạn cứ viết thử rồi trao đổi thêm thì tốt hơn.

Thân,

Hard
22-05-2008, 03:05 PM
Hi,
Tui cũng đang thử viết riêng một BootLoader (BLD) dùng CCS nhưng không thực hiện được ý đồ vì có một lỗi xảy ra khi tui muốn định vị mã chương trình trong bộ nhớ. Các bác xem hình bên dưới rồi xem có cách nào giải quyết không.
http://i269.photobucket.com/albums/jj67/Hard1980/error.jpg
Thân ái.

namqn
22-05-2008, 09:06 PM
Hi,
Tui cũng đang thử viết riêng một BootLoader (BLD) dùng CCS nhưng không thực hiện được ý đồ vì có một lỗi xảy ra khi tui muốn định vị mã chương trình trong bộ nhớ. Các bác xem hình bên dưới rồi xem có cách nào giải quyết không.
http://i269.photobucket.com/albums/jj67/Hard1980/error.jpg
Thân ái.
Để đặt vùng nhớ cho main() vào vị trí bạn mong muốn, bạn có thể dùng directive #build của CCS C. Bạn đọc tài liệu hướng dẫn của CCS C và tham khảo thêm forum của CCS C về cách viết bootloader (theo tôi được biết thì CCS C có ví dụ về bootloader).

Thân,

Hard
23-05-2008, 12:08 PM
Hi,
Cảm ơn bác namqn, tui đã dùng #build rồi nhưng khi đặt như vậy thì toàn bộ mã được đặt vào vùng đó mà không có lệnh nhảy đến vùng đó. Vì vậy khi reset thì chip không làm gì cả vì tại địa chỉ 0x0000 chẳng có lệnh gì cả. Ngay cả khi tui đưa vào dòng #build(reset = 0, interrupt = 0x0004) thì cũng chẳng có lệnh nhảy đến địa chỉ đặt đoạn code của hàm main ở địa chỉ 0x0000.
Trong CCS thì đã có ví dụ BLD nhưng đoạn mã này nó không nằm ở cuối vùng nhớ chương trình và khi viết chương trình ứng dụng thì phải khai báo lại địa chỉ reset và ngắt. Điều này không hay vì nếu ta dùng một file hex có sẵn (được dịch từ trình biên dịch khác) thì nó không chạy được.
Các bác còn cao kiến nào khác không?

namqn
25-05-2008, 01:57 AM
Hi,
Cảm ơn bác namqn, tui đã dùng #build rồi nhưng khi đặt như vậy thì toàn bộ mã được đặt vào vùng đó mà không có lệnh nhảy đến vùng đó. Vì vậy khi reset thì chip không làm gì cả vì tại địa chỉ 0x0000 chẳng có lệnh gì cả. Ngay cả khi tui đưa vào dòng #build(reset = 0, interrupt = 0x0004) thì cũng chẳng có lệnh nhảy đến địa chỉ đặt đoạn code của hàm main ở địa chỉ 0x0000.
Trong CCS thì đã có ví dụ BLD nhưng đoạn mã này nó không nằm ở cuối vùng nhớ chương trình và khi viết chương trình ứng dụng thì phải khai báo lại địa chỉ reset và ngắt. Điều này không hay vì nếu ta dùng một file hex có sẵn (được dịch từ trình biên dịch khác) thì nó không chạy được.
Các bác còn cao kiến nào khác không?
Tôi đã thử chương trình đơn giản như sau thì CCS C đã biên dịch tốt, đặt mã chương trình đúng vị trí mong muốn, và tại vị trí vector ngắt cũng xử lý thanh ghi PCLATH trước khi có lệnh nhảy đến main() . Vấn đề là code của bạn đã nêu ở post #3 có dòng 8 thừa, và có vùng nhớ trải qua nhiều hơn 1 trang bộ nhớ chương trình.
#include <16F77.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT

#org 0x1F00, 0x1FFF
void main() {

set_tris_b(0);
output_b(0);

while(TRUE) {
}

}

Nếu bạn vẫn cứ muốn dùng các #org (một cách không cần thiết) để dành chỗ cho chương trình ứng dụng thì có thể thêm các dòng sau vào phía trước main():
#org 0x0004, 0x07FF
#org 0x0800, 0x0FFF
#org 0x1000, 0x17FF


Thân,