PDA

View Full Version : Thông báo thành lập mailing list của picvietnam


falleaf
16-11-2005, 08:13 PM
Tôi vừa tạo ra một cái mailing list của picvietnam, để các thành viên tiện thông tin liên lạc với nhau.

Mailing list này được đặt ở chế độ public, chính vì vậy, sẽ có thể có nhiều mail spam. Các bạn chú ý khi tham gia vào mailing list và trao đổi những vấn đề liên quan đến kỹ thuật là chính.

Lời khuyên: bạn nào muốn tham gia mailing list nên tạo ra một địa chỉ email mới để không bị spam.

Tuy nhiên, tôi mong rằng các thành viên cũng ý thức khi gửi email hoặc thông tin trên mailing list.

Địa chỉ của mailing list là:

picvietnam-members@googlegroups.com

Các bạn có thể gửi email đến đó để tham gia mailing list.

Chúc vui.