PDA

View Full Version : Xin được giải đáp ứng dụng Temiral của TinyBootloader!


elvies
24-05-2012, 07:53 PM
Em đang sử dụng Tinybootloader và sử dụng trực tiếp ứng dụng Terminal để khảo sát số liệu mà không phải thông qua Visual Basic, em muốn hỏi mình gửi kí tự nào từ vi điều khiển xuống thì nó sẽ hiểu là xuống dòng mới.
Xin cám ơn rất nhiều!