PDA

View Full Version : MPLAB C Compiler for PIC32 v1.03


namqn
25-07-2008, 04:09 AM
Phiên bản 1.03 của phần mềm MPLAB C Compiler for PIC32 đã được phát hành ngày 21/7/2008. Điểm đáng chú ý là phiên bản này không còn giới hạn kích thước mã đối với Student Edition nữa: sau 60 ngày dùng thử, chỉ có các mức tối ưu mã bị giới hạn.

Thân,