PDA

View Full Version : Ai có tài liệu về nhận dạng dấu vân tay, share được không???


lcd_amptech
27-08-2008, 11:39 AM
Mình có mấy cái module về nhận dạng dấu vân tay lấy ở Trung Quốc về mà chưa tìm tài liệu nào. Bạn nào có thì có thể share dc không ạ?
Thansk!!!

herrtien
28-08-2008, 09:49 AM
Phương pháp nhận dạng vân tay dựa vào trích ra các đặc trưng của vân tay để nhận dạng như: điểm kết thúc, điểm rẽ nhánh, hướng vân, góc vân...
Để nhận dạng được bạn phải biết được các thuật toán xử lý, các thuật toán về mạng nơron...
Trong xử lý ảnh thì bạn phải biết các thuật toán như: lọc nhiễu ảnh, tăng cường ảnh, biến đổi thành ảnh nhị phân, biến đổi xương ảnh, quay ảnh, tìm điểm kết thúc và điểm rẽ nhánh, thuật toán Hough...
Nhiều kiến thức bạn phải biết trước khi nhận dạng ảnh.
Email:herrtien@yahoo.com