PDA

View Full Version : RN171 - RovingNetwork - Microchip


falleaf
16-08-2013, 10:45 PM
Đây là module Wifi của hãng Roving Network đã được Microchip mua lại.

http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en558370

Điểm đặc biệt của module này là không cần phải lập trình Stack Wifi, tất cả mọi thứ đã có sẵn trong module. Muốn giao tiếp Wifi chỉ cần sử dụng tập lệnh AT để giao tiếp qua cổng UART...

Sản phẩm này cực kỳ đơn giản để phát triển.

Việc vẽ antenna Wifi, tài liệu kỹ thuật đã hướng dẫn rất chi tiết, và R&P đã làm một cách dễ dàng bằng mạch in 2 lớp bình thường và thiết kế thành module tiêu chuẩn RPbus của R&P.

Chúc vui