PDA

View Full Version : Pickit3 TM không nạp được cho PIC 18F4431


quandtth
14-11-2013, 04:09 PM
Xin chào mọi người !
Tôi sử dụng mạch nap PICKIT 3 và chương trinh MPLAB 8.36 để biên dịch và nạp chương trình cho PIC 18F4431 mà không nạp được.
Xin hỏi các cao thủ tôi kết nối phần cứng như trong ảnh đã đúng chưa, hay cần phải thêm cái gì nữa không ?
Có gì mong được chỉ giáo !
Trân trọng cảm ơn !

quandtth
14-11-2013, 10:05 PM
Help !!!!!!!!!!

quandtth
15-11-2013, 09:37 PM
Cuối cùng cũng đa tìm ra nguyên nhân không nạp được rồi.
Thì ra thằng Pic 18F4431 nó tác riêng phần nguồn cấp cho mạch số Vdd, Vss ở chân 32 và 31 và nguồn cấp cho mạch tương tự ADC là AVdd, AVss ở chân 11 và chân 12 mà cái Adapter của mình nó lại không cấp nguồn hết vào các chân này thành ra thiếu nguồn cấp.
Con 16F877A thì chân 32 thông mạch với chân 11 và chân 31 thông mạch với chân 12 nên vẫn nạp được bình thường.
Cuối cùng kết luận : Dùng 2 đoạn dây nối
+ Dây 1 : Nối chân 32 sang chân 11
+ Dây 2 : Nối chân 31 sang chân 12
Vậy là OK !