PDA

View Full Version : Buổi Chia Sẽ Miễn Phí Thiết Kế Vi Mạch


ViMachSo
21-08-2014, 11:49 AM
​Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về quy trình thiết kế IC số. Hiểu được kiến thức về ASIC và ngôn ngữ lập trình (Verilog, Assembly, C, ngôn ngữ script trong Linux).

✔ Review lại kiến thức kỹ thuật số: Mạch tổ hợp và mạch tuần tự.

✔ Học ngôn ngữ mô tả phẩn cứng Verilog (Hardware Description Language).

✔ Ứng dụng Verilog trong việc thiết kế phần kỹ thuật số. Ứng dụng thiết kế IP đơn giản. IP(Intellectual Property) đơn giản và nhỏ trong Vi Điều Khiển(MCU) như IP: PWM(Pulse Width Modulation – Bộ điều chế xung), TMR(Timer – Bộ Định Thì).
✔ Ứng dụng Verilog xây dựng môi trường mô phỏng để kiểm tra thiết kế. Sau khi xây dựng môi trường mô phỏng (Simulation Environment), chúng ta có thể kiểm tra con chip như đang chạy trên con chip thật bằng những ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ C, ngôn ngữ Assembler, Verilog, System Verilog, ...


✔ Giới thiệu về IC
✔ Giới thiệu về ngôn ngữ Verilog
✔ Các công ty vi mạch tại Việt Nam
✔ Kỹ Sư Thiết Kế Vi Mạch Số - Thiết kế Chip!