PDA

View Full Version : Lỗi khối VR sink


conso0
06-03-2009, 02:54 PM
Không hiểu tại sao mở file Demo:"mech_robot_vr.mdl
" của gói công cụ SimMechanics trong Help click vào khối VR sink chẳng thấy Robot hiện ra cả. Bác nào biết làm ơn chỉ dùm!
Thank!