PDA

View Full Version : [Help] Thư viện PIC32 trên CCS 5.0


binhbk247
22-02-2018, 08:21 AM
Hi all,

Hiện em đang dùng soft CCS 5.0 để lập trình cho vi điều khiển PIC. Hiện em đang có nhu cầu sử dụng dùng PIC32 nhưng thư viện của CCS không hỗ trợ. Mọi người có thư viện của dòng PIC32 cho CCS không share em với.

Thanks!