PDA

View Full Version : Cảm biến nhiệt độ dùng 16F877A và TC74


keluhanh
07-04-2010, 09:23 PM
mình đang làm đề tài cảm biến nhiệt độ dùng 16F877A và TC74 qua giao tiếp I2C,hiển thị qua led 7 đoạn,bạn nào có sơ đồ mạch thì giúp với,có thêm code cho mạch thì cảm ơn nhiều

norimo
19-02-2012, 12:01 AM
pro nào giúp với :D