PDA

View Full Version : Hướng dẫn đăng ký


falleaf
18-06-2005, 05:46 PM
Các email activate của diễn đàn đều bị gửi vào Bulk mail của các bạn, vì vậy, các bạn kiểm tra lại trong bulk mail để activate lại là được.

Chúc vui.

falleaf
31-07-2005, 05:12 PM
Có một số bạn gửi email cho tôi, để hỏi vì sao không nhận được email activate. Tôi e rằng các bạn đó đăng ký email giả, hoặc đánh nhầm email. Bởi vì sau khi tôi gửi bài trả lời, thì email bị báo là không có thật. Do vậy, các bạn xem lại, trong quá trình đăng ký, đôi khi mình đánh vội và lầm lẫn, email sẽ không được gửi về cho các bạn.

Chúc vui.