PDA

View Full Version : BMX (bus matrix of PIC32)


tahi
03-07-2010, 11:45 AM
Trong khi tiếp cần với PIC32, em để ý trong thư viện có các hàm về BMX(bus matrix) cho pic32...Đọc 1 lúc, chưa hiểu rõ, nên translate ra..để anh em review, ai có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với
Vai trò của Bus matrix trong kiến trúc PIC32
Core kết nối với các ngoài vi khác thông qua Bus matrix. Bus matrix có tốc độ chuyển mạch nhanh, nó thiết lập kết nối điểm tới điểm giữa các module như CPU core, USB, DMA đến SRAM, SPI, UART...
Bus matrix có cùng tốc độ như CPU. Tốc độ của bus ngoại vi được xác định bởi cấu hình Peripheral Bridge

Khi bus master khởi tạo việc 1 phiên xử lý dữ liệu, Bus matrix thiết lập 1 đường dẫn điểm tới điểm từ Bus- Master đến module đích. Khi phiên xử lý dữ liệu đầu tiên đang thực hiện, thì bus master khác có thể khởi tạo phiên tứ 2 đến đến 1 module đích khác. Phụ thuộc vào module đích, thì Bus- Matrix thiết lập các đường dẫn song song. (ví dụ như trên hình, có 3 đường dẫn song song) => làm được 3 task đồng thời mà ko bị xung đột hay trễ
Ví dụ, trong trường hợp, CPU và USB đều đòi truy cập đến SRAM tại cùng 1 thời điểm, xung đột sẽ xảy ra, Bus matrix sẽ phân xử xung đột dựa trên mức độ ưu tiên. Mức độ ưu tiên này được thiết lập trong các thanh ghi bus matrix bằng phần mềm. Thêm nữa, phần mềm, có thể chọn 1 trong 3 cách ưu tiên: fix priority, fix priority với CPU có mức ưu tiên thấp nhất, và rotating priority. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng hệ thống, hay ứng dụng cụ thể mà chọn arbitration scheme cho phù hợp
Các hàm, macro liên quan đến Bus matrix
mBMXSetArbMode(mode) //Thiết lập cách phân xử xung đột
mBMXEnableBreakExactDRM() //Bỏ qua lỗi bus tương ứng, ví dụ DMA, ICD, IXI
mBMXDisableBreakExactDRM()

Vậy rõ ràng, cấu hình bus matrix là 1 phần ko thể thiếu, vậy sao em xem các sample của microchip về pic32, ko thấy nó viết j về phần này,
Và cách xác lập các mức độ ưu tiên và việc bỏ qua lỗi bus sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự ổn định của hệ thống sử dụng PIC32