PDA

View Full Version : FreeRTOS với PIC32 Starter Kit


thanhtung1010
20-08-2010, 05:34 PM
Chào anh em
Em mới làm quen với PIC32 nên còn gà lắm. Em đang đọc cuốn "Using the FreeRTOS Real Time Kernel" và gặp rắc rối như sau:
Em thử chạy một cái demo có nhiệm vụ là tạo ra hai task (nó chính là ví dụ Example001 đi kèm theo cuốn sách), nhưng khi em build chương trình thì nó 2 báo lỗi:
C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\pic32mx\include\FreeRTOS_Source\demo_code\basi c_io.c:34:22: FreeRTOS.h: No such file or directory
C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\pic32mx\include\FreeRTOS_Source\demo_code\basi c_io.c:35:18: task.h: No such file or directory

Em cũng thử copy 2 file: FreeRTOS.h và task.h vào ổ C theo đường dẫn: C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\pic32mx\include mà nó cũng vậy hà. Em cũng đã thử copy hai file đó vào thư mục chứa project mà em đang làm nhưng cũng chẳng có tiến triển gì!!

À quên cái thư mục FreeRTOS_Source\demo_code chứa hai file.h đó và trong file basic_io.c đã có #include hai file đó như sau: #include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"

Rất mong anh em giúp đỡ. hehe lẹ lẹ chút càng tốt.

tungnh
21-08-2010, 01:47 PM
Chào anh em
Em mới làm quen với PIC32 nên còn gà lắm. Em đang đọc cuốn "Using the FreeRTOS Real Time Kernel" và gặp rắc rối như sau:
Em thử chạy một cái demo có nhiệm vụ là tạo ra hai task (nó chính là ví dụ Example001 đi kèm theo cuốn sách), nhưng khi em build chương trình thì nó 2 báo lỗi:
C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\pic32mx\include\FreeRTOS_Source\demo_code\basi c_io.c:34:22: FreeRTOS.h: No such file or directory
C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\pic32mx\include\FreeRTOS_Source\demo_code\basi c_io.c:35:18: task.h: No such file or directoryò

Em cũng thử copy 2 file: FreeRTOS.h và task.h vào ổ C theo đường dẫn: C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\pic32mx\include mà nó cũng vậy hà. Em cũng đã thử copy hai file đó vào thư mục chứa project mà em đang làm nhưng cũng chẳng có tiến triển gì!!

À quên cái thư mục FreeRTOS_Source\demo_code chứa hai file.h đó và trong file basic_io.c đã có #include hai file đó như sau: #include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"

Rất mong anh em giúp đỡ. hehe lẹ lẹ chút càng tốt.

1. Kiểm tra xem ở cửa sổ project , mục header files xem đã add 2 file vào chưa.
2. Vào Project -> Build Options -> Project , sau đó ở mục directories chọn mục Show directories -> sau đó chọn include search path -> chọn New rồi chọn đường dẫn đến thư mục chứa file .h.

thanhtung1010
23-08-2010, 12:06 PM
Cảm ơn bạn tungnh
Mình đã build thành công rồi.!!

thanhtung1010
24-08-2010, 10:29 AM
Em đang tìm hiểu FreeRTOS (kit demo PIC32 Starter Kit (PIC32MX360F512L)) mà sao thấy lung tung ben quá. Em cũng chịu khó đọc tài liều mà chưa thấy được tổng quan của nó như thế nào?
Đành nhờ các cao thủ chỉ giáo thôi.

phamhoanganhbk
25-04-2011, 06:15 PM
Sao ko ai làm về cái này ạ. Có pro nào làm rồi lên tiếng cho anh em biết với. :D