PDA

View Full Version : RTC PIC32 chạy nhanh hơn bình thường


hola
21-02-2011, 09:35 PM
Chào các bạn!
Tôi đang sử dụng module RTC PIC32MX440F128L để ứng dụng làm đồng hồ số. Tuy nhiên, nó chạy nhanh hơn bình thường (1 phút nhanh hơn khoảng 6 giây).
Tôi sử dụng thạch anh ngoài 32,768KHz cho bộ dao động RTC (giữa 2 chân thạch anh có nối 2 tụ 33pF rồi nối xuống mass).
Các bạn nào biết lỗi ở đâu, vui lòng chỉ cho mình với.
Thanks.

ptptyl
22-02-2011, 11:19 PM
Bạn thay con thạch anh khác xem thế nào. có thể bị nhiễu hoặc thạch anh không chính xác

hola
23-02-2011, 06:05 PM
Thay thạch anh cũng không ăn thua.

trungchi3t
01-03-2012, 03:54 PM
bạn có thể gởi so đồ và đoạn code lên đi mình xem với
mail:trungchi3t@gmail.com

hatcatbietbay
02-06-2012, 08:47 AM
Bạn Thử nối vỏ của thạch anh đó cuống mass thử xem.
Thân!

quyenemic
06-06-2012, 05:04 PM
Muốn chính xác, các bạn phải có tụ vi chỉnh cho thạch anh và dĩ nhiên phải có 1 bộ đo thời gian chuẩn để chỉnh tụ...

vankiepsau
17-07-2012, 02:56 PM
bạn xài thạch anh 32.768 thì chắc là không cần tụ ! hoặc nếu cần thì tụ phải lớn hơn 22p , hay 33p dành cho thạch anh Mhz .

osc_tech
05-03-2013, 10:43 AM
Cái RTC của PIC32 chạy thất thường, vẫn cùng 1 mạch nhưng code khác nhau thì RTC cũng có sai số khác nhau.