PDA

View Full Version : Dự kiến tổ chức hội thảo điện tử lần 2 tại HCM


falleaf
24-01-2007, 02:48 PM
Dự kiến tổ chức họp mặt năm nay, bác Bình Anh sẽ vào HCM để tổ chức hội thảo trong HCM. Dự kiến vào cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Anh em chuẩn bị tinh thần họp mặt lần này trong HCM nhé.

Cần hỗ trợ:
- Một phòng hội thảo ở một trường đại học, gần nội thành
- Có máy projector và micro đầy đủ
(F sẽ liên hệ với bên PFIEV để xin phòng, có thể sẽ oki 90%)
- Cần phát động về đợt họp mặt này, và tập trung một số anh em ở HCM để sẵn tiện làm quen với nhau. Năm ngoái đã họp mặt ở HN, năm nay dự kiến họp mặt ở HCM
- Cần có người chuẩn bị hoạt động ở HCM, mời các giảng viên, giáo sư...

Vui chơi:
- Có ai có ý kiến về tổ chức ăn chơi nhảy múa gì đó không?

Lịch trình:
- Chuẩn bị kế hoạch sơ bộ (tháng 5)
- Chuẩn bị mời các khách mời, nhà báo (tháng 6)
- Tổ chức hội thảo (cuối tháng 7)

Chúc vui