PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Macintosh

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between Macintosh and deutschland
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. deutschland
    03-03-2009 01:22 AM
    deutschland
    hi, minh dang tim hieu con pic8f4431, co dieu minh cam board de thu thi tat ca chan chip deu 1,5v chu ko ve 0 hoac 5v, minh dung thach anh 4m, cap nguon 5v tu nguon may tinh vao 2 cap chan nguon chip roi, ke ca ngan ctac reset roi ma van ko xu ly duoc chan chip, ke ca khi viet chuong trinh nap dua chan chip ve 0 hoac 1 deu ko dc. ban o hn hay sg?

Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:39 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam