PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > namqn

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between namqn and ntquang_1992
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. ntquang_1992
    02-11-2012 10:53 PM
    ntquang_1992
    thầy Nam cho e hỏi vài vấn đề về dsPic 30f4011, chức năng PWM compare, QEI, UART. Khi e tách từng module ra sử dụng thì hoạt động tốt nhưng khi ghép PWM compare với 1 trog 2 chức năng QEI,UART thì không kiểm soát PWM được. E nghĩ là liên quan đến các vector ngắt nhưng không biết sửa sao nữa, nhờ Thầy giúp giùm e

Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:40 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam