PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > bien_van_khat

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between bien_van_khat and bichchau07_spkt
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. bichchau07_spkt
    26-03-2009 02:13 AM
    bichchau07_spkt
    làm ơn cho mình hỏi muốn lập trình nhúng cho card mạng thì phải bắt đầu từ đâu??mình mới chỉ có học c và đang học môn cấu trúc dl và nó có giúp ích gì ko???

Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:05 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam