PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > bien_van_khat

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between bien_van_khat and manhhung1988
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. manhhung1988
    29-11-2009 07:16 PM
    manhhung1988
    bạn biết gì về giao tiếp one wire? giúp mình voi. Mình đang nhận đồ án thiết kế mạch đo nhiệt độ bằng ds1820 bằng pic

Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:23 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam