PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > _H_A_H_A_

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between _H_A_H_A_ and electricboy
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. electricboy
  08-05-2010 06:16 PM
  electricboy
  anh oi cho em hoi cai chuong trinh nay cai. sao luc em dich thi no khong co loi nhung khi nap wa chuong trinh mo phong thi LCD chi sang con chu thi khong hien len. anh xem giup em chuong trinh nay` nha :
  #include <16F877.h>
  #FUSES NOWDT, HS, PUT
  #use delay(clock=20000000)
  #use fast_io(d)
  #include <lcd.c>
  #define LCD_RS PIN_A0
  #define LCD_RW PIN_A1
  #define LCD_E PIN_A2

  void main()
  {
  Lcd_Init();
  output_high(LCD_RS);

  output_high(LCD_E);

  output_low(LCD_RW);

  while(1)
  {
  lcd_putc('\f');
  delay_ms(100);
  lcd_putc("D");
  delay_ms(200);
  }
  }

Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:40 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam