PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > 01123

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between 01123 and tienthanh9x
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. tienthanh9x
  24-02-2018 01:48 PM
  tienthanh9x
  Thì thôi k bưởi diễn ở đâu nhắc chuyện chú
  Đứng bên c mua bưởi diễn ắm lục bình trô
  Mà chạnh t giống bưởi diễn chuẩn những đời xa x
  Thương con kỹ thuật ghép cây đã bỏ ngọn ngu
  Trôi lênh kỹ thuật chiết cành cây ăn quả trong mưa gió b
  Gió bên tr bán kéo cắt cành trên cao ấm lạnh từng cơ

Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:44 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam