PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > monkeykute98

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between monkeykute98 and buikhacbinh1996
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. buikhacbinh1996
    16-02-2016 05:49 PM
    buikhacbinh1996
    em hỏi e xem tài liệu viết chương trình được nhưng không biết vẽ ở proteus ở đâu, proteus như thế nào, có ai chỉ e vs
    ai có mẹo j thì chỉ e luôn với em xin cảm ơn

Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:22 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam