PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > HAI1817

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between HAI1817 and 0978856780
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. 0978856780
    07-05-2013 04:02 PM
    0978856780
    ban oi pass doowload cua tap tin la ji.ban gui luon file vao mail minh dc khong a8vodoi1234@gmail.com do an DK dong co DC dung pic 16f877a co do toc doc dong co bang encoder hien thi len LCD.ban gui cho minh vao mail nhe.thanks ban nhieu!!

Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:10 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam