PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > thuyenld

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between thuyenld and fastman
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. fastman
    27-01-2010 08:59 PM
    fastman
    đề tài của bạn về xử lý giọng nói hoàn thành chưa?

Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:58 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam