PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Ban Điều Hành > Chương trình đào tạo Microchip tại Việt Nam > Dịch cuốn sách dsPIC từ tiếng Hàn

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Chương trình đào tạo Microchip tại Việt Nam Dành cho các sinh viên, học viên, giảng viên của các trường đại học, của R&P,.. thảo luận về việc đào tạo Microchip tại Việt Nam

Xem Kết Quả Phiếu: Cuốn sách PIC 16-bit tiếng Hàn nếu dịch ra sẽ có giá bao nhiêu?
200.000 VND 47 56.63%
250.000 VND 13 15.66%
300.000 VND 12 14.46%
350.000 VND 7 8.43%
400.000 VND 0 0%
450.000 VND 4 4.82%
Multiple Choice Poll. Số người bỏ phiếu: 83.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:55 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam