PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   PIC Việt Nam - Chuyên nghiệp (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   trợ giúp về code giao thông realtime (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=37790)

feelingake 12-09-2018 12:01 PM

trợ giúp về code giao thông realtime
 
1 Attachment(s)
e có cái code như này nhưng e muốn điều khiển hệ thống theo thời gian thực thì cần phải làm ntn ạ


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:52 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam