PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Giao tiếp cổng COM và LPT (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Kết nối pic 16f877a và máy tính bằng vb6 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=13158)

acestartn 17-01-2012 01:44 PM

Kết nối pic 16f877a và máy tính bằng vb6
 
1 Attachment(s)
Mình đang làm đề tài kết nối máy tính điều khiển thiết bị và đo nhiệt độ.Mình đang bị vướng ở chỗ không biết gửi đồng thời tín hiệu nhiệt nhiệt độ và điều khiển thiết bị như thế nào.Mình chỉ mới làm được điều khiển thiết bị từ máy tính thui hà.Mong ae nào rành phần này chỉ giúp mình gửi nhiệt độ lên máy giúp mình.Mình có gửi file ae xem dùm mình nha.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:03 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam