PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Giao tiếp cổng COM và LPT (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Giao tiếp RS232 trên PC bằng Visual Basic. (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=869)

signin 12-07-2007 11:44 AM

Kính gởi: anh Hải Bắc !

Em tên là Trung, học ngành cơ khí. Em đang làm đồ án tốt nghiệp, hiện em đang gặp sự cố ở khâu truyền dữ liệu từ máy tính xuống vi điều khiển 89S52. Em đã làm đi làm lại nhiều lần nhưng không được.

Mong anh Hải Bắc xem giúp source code và hướng dẫn dùm em. Vào ngày 18 tháng 7 em bảo vệ đồ án tốt nghiệp, chỉ còn trục trặc ở khâu này thôi !

Anh có thể chỉ em:
• viết code cho visual basic truyền được khoảng 10 byte hex mà vi điều khiển nhận được
• viết code cho vi điều khiển 89S52 nhận đươc 10 byte hex do visual basic gởi
Và cho em hỏi :
• Khi vi điều khiển gởi đi nội dung “0FFh” thì máy tính nhận được ký tự gì, và ngược lại.

Cảm ơn anh Hải Bắc nhiều, thật sự em rất ngưỡng mộ anh, chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc !

Code:
Code:

org        000h
                ljmp        main
       
                org        0023h
                ljmp        ngat_noitiep

                org        0030h

main:                mov        p1,#0
                mov        TMOD,#20h                        ; bo dinh thoi 1 che do 2
                mov        TH1,#-3                        ; gia tri nap lai
                setb        Tr1                                ; bo dinh thoi hoat dong
                mov        SCON,#01010010b               
                mov        IE,#90h                        ; cho phep ngat noi tiep
                sjmp        $

ngat_noitiep:
                mov        p1,#0ffh
                clr        TI
reti
end

Code:

Code:
        Private Sub cmdPause_Click()
MSComm1.Output = "0"
End Sub

Private Sub cmdPlay_Click()
MSComm1.Output = "1"
End Sub

Private Sub Form_Load()
With MSComm1
.Settings = "9600,N,8,1"
.RThreshold = 1
.SThreshold = 0
.InBufferSize = 1024
.OutBufferSize = 1024
.InputMode = comInputModeText
.ParityReplace = ""
.CommPort = 2
If .PortOpen = False Then
.PortOpen = True
End If
End With
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
    Dim Buffer As String
    Dim size As Byte
    Dim c As Integer
    Dim i As Integer
    Dim chay As Integer
    Text1.Text = ""
             
        If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then ' n?u là s? ki?n truy?n
            Buffer = MSComm1.Input
            Text1.Text = Mid(Buffer, 1, 1)
        End If
 End Sub


ngohaibac 12-07-2007 12:05 PM

Trích:

Khi vi điều khiển gởi đi nội dung “0FFh” thì máy tính nhận được ký tự gì, và ngược lại.
Nếu bạn hiển thị kí tự đó thì nó sẽ tương ứng với kí tự có mã ASCII = 0xFF. Thực tế giá trị này sẽ được lưu vào 1 byte nên bạn có thể không cần quan tâm nó là kí tự gì mà vãn truyền nhận đúng giá trị.

Trích:

ngat_noitiep:
mov p1,#0ffh
clr TI
reti
end
Code trên vi điều khiển thế này là hỏng rùi. Vì bạn biết ngắt truyền, khi thanh ghi bộ đệm truyền rỗng thì sẽ nhảy vào ngắt nối tiếp. Khi truyền xong nó lại nhảy vào đây. Vậy không nên dùng ngắt truyền.

Bạn chỉ nên dùng ngắt nối tiếp khi nhận dữ liệu mà thôi. Nhớ xóa cờ nhớ RI nhé.

Còn chương trình trên PC chắc OK rùi. Bạn xem thếm code tại đây:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5281

Chúc bạn thành công.

controlufo 12-07-2007 05:49 PM

giúp tui lun đi ,,tui viết vb trong access mà
 
1 Attachment(s)
bạn ngohaibac biết thì chỉnh dùm tui lun đi
chương trình tui gửi kèm theo lun đó
mình bên trường tự nhiên nên cái khoản truyền thông qua thiết bị này các thày cô cũng chẳng giúp gì cho tui được đành phải nhờ bạn thui


bạn bung file codedum.rad chỉnh lại đoạn code dùm nhe
form trong acess khác trong vb
nếu bạn biết giúp tui trọn bộ nhe

form chỉ có 1 ô textbox "vao" liệu tui có lấy được số liệu cân từ đầu dọc toledo được không


mong hùi âm

thank

VNArmy 12-07-2007 10:13 PM

Muốn đọc dữ liệu từ đầu cân thì không đơn giản đâu. Bởi vì mình đâu có biết được format dữ liệu của đầu cân. Để debug format dữ liệu này bạn cần phải có thiết bị đầu cân thật và dùng Hyper terminal mà debug.
Chúc thành công.

ngohaibac 13-07-2007 08:00 AM

To controlufo:

Chào bạn.

Mình đã hướng cho bạn suy nghĩ và tìm hiểu rùi mà. Như thế này nhé, bạn sẽ làm như sau:

- Đầu tiên test xem module UART của 8051 có hoạt động ok không bằng cách đầu tiên gửi lên PC, sau đó tiếp tục là PC gửi xuống và vi điều khiển nhận được gì thì gửi lại luôn. Bạn dùng Hyper Terminal để debug. Bạn cần đọc lại module UART trong 8051, cái này thì rất đơn giản rùi, sách vở nào cũng nói cả.

Bạn đọc thêm 8051 Tutorial: Serial Communication tại đây:
http://www.8052.com/tutser.phtml nói quá dễ hiểu và đơn giản. Hoặc search google với từ khóa 8051 uart

- Sau khi xong code trên 8051 bạn làm lại trên PC gửi dữ liệu xuống 8051. Sau đó mới phát triển lên là gửi 10 kí tự và đọc 10 kí tự.


Chúc bạn thành công.

hieucdtspk 24-07-2007 09:14 PM

Lựa chọn cổng còn trống...
 
Chào Hải Bắc và mọi người!
Các bài viết của bạn rất hay. Mình cũng đang nghiên cứu về truyền dữ liệu qua cổng COM bằng VB, mọi thứ OK, nhưng mình còn một rắt rối nhỏ, mong Bắc chỉ giúp!
Trong các bài viết, có một bài Bắc nói về việc kết nối sẽ bị lỗi nếu cổng đó đang bị sử dụng bởi một ứng dụng khác.
Nếu nhận ra cổng nào đang bị chiếm dụng và set qua cổng khác bằng tay thì không có gì đáng nói. nhưng ở đây, mình muốn chương trình tự động lựa chọn cổng còn trống mà thiết lập kết nối với nó. mò mẫm trong các thuộc tính của MSCOMM thì chẳng thấy. mình muốn công việc này thực hiện tự động bằng cách kiểm tra thuộc tính nào đó của MSCOMM (nếu có) trước khi thực hiện .PortOpen = True.
Bắc và các bạn biết vấn đề này thì chỉ giúp tớ nhé!
Cám ơn nhiều lắm...

ngohaibac 25-07-2007 02:15 AM

Chào bạn.

Vấn đề này mình đã làm good rùi. Mình đã làm với VC++.net hay VC++ 6.0 cũng thế.

Để mình xem lại code và upload lên đây cho bạn sau nhé. Code này dùng hàm API chứ không có trong thuộc tính nào của MSCOMM đâu.

Bạn có thể qua bên luồng về lập trình bằng VC++.Net

Chúc bạn thành công.

ngohaibac 25-07-2007 10:35 AM

Chào bạn.
 
Đây là code để test xem một port có tồn tại hay là không tồn tại hoặc đang bị ứng dụng khác chiếm giữ bằng cách dùng hàm API là CreatFile. Bạn dễ dàng tra đối số của nó trong MSDN.

Visual C++ hoặc Visual C++.Net
Code:

bool CRS232Dlg::COMAvailable(int COMNum)
{
        HANDLE hCOM;
        CString portName;

        portName.Format(_T("COM%d "),COMNum);
 
        hCOM = CreateFile(portName,  // Specify port device: default "COM1"
                                                GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,      // Specify mode that open device.
                                                0,                                  // the devide isn't shared.
                                                NULL,                              // the object gets a default security.
                                                OPEN_EXISTING,                      // Specify which action to take on file.
                                                FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,              // default.
                                                NULL);                              // default.

        if (hCOM == INVALID_HANDLE_VALUE){
                return false;
        }
        else{
                BOOL ret = CloseHandle(hCOM);
                return true;
        };
}

Visual Basic:
Code:

'// Return TRUE if the COM exists, FALSE if the COM does not exist
Public Function COMAvailable(COMNum As Integer) As Boolean
    Dim hCOM As Long
    Dim ret As Long
    Dim sec As SECURITY_ATTRIBUTES

    '// try to open the COM port
    hCOM = CreateFile("\.\COM" & COMNum & "", 0, FILE_SHARE_READ + _
        FILE_SHARE_WRITE, sec, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0)
    If hCOM = -1 Then
        COMAvailable = False
    Else
        COMAvailable = True
        '// close the COM port
        ret = CloseHandle(hCOM)
    End If
End Function

Tham khảo: http://www.developerfusion.co.uk/show/21/2/

Chúc bạn thành công.

toanck86 08-11-2007 09:02 PM

sao luồng này dừng luôn vậy các bác, em đang theo dõi và học về lập trình giao tiếp qua cổng com, bác nào có chương trình gì hay up lên cho mọi người tham khảo trap đổi nhé

tienbkit 03-03-2008 09:31 PM

Cho mình hỏi thêm chút:
Nếu như mình sử dụng bắt tay bằng phần mềm (dùng 2 tín hiệu Xon & Xoff) thì chỉ cần thiết lập chế độ này( MSComm1.Handshaking = comXOnXoff) là các thiết bị tự động thực hiện hay có cần điều khiển thêm gì ko?

Longnguyen 08-03-2008 02:43 PM

Anh Bac xem lai gium. Chuong trinh Rs232.exe khong chay duoc.

lttet 17-03-2008 10:23 PM

Xin chào ! cho em hỏi cách truyền file qua cổng com như thế nào nhỉ? em đang làm đề tài này ! mấy anh giúp em với ! Dùng bằng VB.

ltpbkis 18-03-2008 11:21 AM

tôi cũng đang làm đồ án vi xử lý liên wan đến giao tiếp PC va VB va vi xử lý.bác nào cho tôi biết nguyên lý để PC nhận dữ liệu từ VXL lên PC rồi lại hiện wa giao dien VB như thế nào?và nếu có mã nguồn thì cho tôi với. VXL tôi dùng PIC

ha_vy_cson 30-03-2008 08:09 PM

các bác ơi! cho em hỏi một tý...
em đang lập trình giao tiếp giữa pc và pic 16f877a, em muon truyen một chuổi từ máy tính bằng vb6 đến pic thi nên viết code trên VB như thế nào và viết hàm nhận trong ccs như thế nào........

quoctrung 31-03-2008 03:49 PM

chào bác ngohaibac bác có thể giúp mình 1 số tài liệu về lập trình vb giao tiếp bằng cổng com với plc s7200 và mình dùng phần mềm pc acess để upload từ plc lên máy tính để giám sát mong bạn giúp mình


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:48 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam