PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Analog - Bộ nhớ - Bảo mật - Cảm biến nhiệt độ (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Ghi và đọc EEPROM ngoài 24LCxx PIC 16F877A (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=39624)

ducop 02-04-2020 01:22 PM

Ghi và đọc EEPROM ngoài 24LCxx PIC 16F877A
 
- Trong một số ứng dụng chúng ta cần lưu trữ giá trị cài đặt, cấu hình hệ thống, các bảng tra và rất nhiều ứng dụng khác mà cần đến bộ nhớ EEPROM (thuộc loại "bộ nhớ không mất dữ liệu khi ngừng cung cấp điện" (non-volatile storage). ).
- Mình vừa mới làm một ứng dụng nho nhỏ sử dụng dòng chip EEPROM 24LCxx với giao tiếp I2C để giao tiếp với PIC 16F877A.
- Trong bài tập mình sử dụng bàn phím ma trận 3x4 để nhập thông số và hiển thị ra màn hình LCD 20x4.
- Bạn nào quan tâm vào link này tìm hiểu thêm nhé !
https://epicviet.com/hoclaptrinhpic/...ai-24lcxx.html


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:55 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam