PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cơ bản về vi điều khiển và PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Watchdog timer vi điều khiển PIC (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=39617)

ducop 24-03-2020 10:05 PM

Watchdog timer vi điều khiển PIC
 
Watchdog timer là bộ đếm thời gianhoạt động liên tục sau một khoảng thời gian được định trước nếu bộ đếm không được dừng hoặc refresh nó sẽ kích hoạt tác vụ đã được định sẵn.
Watchdog timer có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, khi vi điều khiển bị rơi vào vòng lặp vô tận hoặc bi treo vi nhiễu công nghiệp thì sử dụng watchdog timer là giải pháp không tồi
Mình đã làm một ví dụ về Watchdog timer các bạn có thể tham khảo tại đây :
https://www.epicviet.com/index.php/h...dieu-khien-pic


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:53 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam