PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Tìm mua sản phẩm (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Đặt hàng viet code pic18Fxxx, điều chế SPWM (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=39602)

NGOCNGO 14-02-2020 03:39 PM

Đặt hàng viet code pic18Fxxx, điều chế SPWM
 
Em cần điều chế sóng sin ( 1 pha thôi ) sử dụng PWM của PIC18Fxxx.
Để điều chỉnh dc điện áp V và Tần số F của sóng sin đầu ra.
- Dùng modul 1: Pwm0 + pwm1 của pic
Em dùng ccs

Bác nào làm dc ới em nhé ? Em ở HN
DT: 0523677131


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:21 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam