PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Trao đổi ngoài luồng (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Bảo hiểm xã hội AZTAX (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=39663)

asiastone 21-06-2020 09:10 AM

Bảo hiểm xã hội AZTAX
 
Những lý do nên tham gia loại hình bảo hiểm này
Nếu công dân hiện chưa nằm trong chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì nên tham gia loại hình này. Đây là loại hình bảo hiểm của Nhà nước nên độ ổn định cao, rủi ro thất thoát thấp hơn các công ty bảo hiểm khác. Bên cạnh đó, việc tham gia vào chế độ của nước ta cũng góp phần giúp nền kinh tế quốc gia phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Xét về khía cạnh phúc lợi, Bảo hiểm xã hội cũng cung cấp khoản tiền không nhỏ cho người tham gia. Bạn sẽ được lương hưu mỗi tháng, ưu đãi y tế khi khám chữa bệnh, chế độ tử tuất cao hơn thông thường


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:47 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam