PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Địa chỉ thiết kế mạch in (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Nhận đặt mạch in Hà Nội (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33341)

baoanpcb 22-02-2014 04:49 PM

Nhận đặt mạch in Hà Nội
 
Bảo An PCB ( Mạch in Bảo An) nhận gia công đặt mạch in chất lượng từ nhỏ lẻ
tới số lượng với thời gian nhanh, siêu nhanh.
Quý khách hàng có thể lấy nhanh trong ngày.
Vui lòng liên hệ: 098.567.0360---098.861.4347
Email: baoanpcb@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/BaoAnPcb
Địa chỉ: số 3, ngách 107/1/3 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

baoanpcb 28-02-2014 02:43 AM

Nhận đặt mạch in Hà Nội
Bảo An PCB ( Mạch in Bảo An) nhận gia công đặt mạch in chất lượng từ nhỏ lẻ
tới số lượng với thời gian nhanh, siêu nhanh.
Quý khách hàng có thể lấy nhanh trong ngày.
Vui lòng liên hệ: 098.567.0360---098.861.4347
Email: baoanpcb@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/BaoAnPcb
Địa chỉ: số 3, ngách 107/1/3 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

baoanpcb 28-02-2014 02:44 AM

Nhận đặt mạch in Hà Nội
Bảo An PCB ( Mạch in Bảo An) nhận gia công đặt mạch in chất lượng từ nhỏ lẻ
tới số lượng với thời gian nhanh, siêu nhanh.
Quý khách hàng có thể lấy nhanh trong ngày.
Vui lòng liên hệ: 098.567.0360---098.861.4347
Email: baoanpcb@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/BaoAnPcb
Địa chỉ: số 3, ngách 107/1/3 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

vietnuts999 09-03-2014 03:50 PM

quá hayyyyyyyyyyyyyyyyy

led_viet 11-08-2014 10:40 AM

Chỗ này làm cũng ngon: etech_pcb.vn


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:16 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam