PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   PIC Việt Nam - Chuyên nghiệp (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   giúp em vấn đề này với (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33530)

kulam1001 31-05-2014 01:17 AM

giúp em vấn đề này với
 
1 Attachment(s)
e đang muốn viết code này mà với pic 16f877a .ai giúp viết lại với 16f877a giúp em


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:53 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam