PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   MPASM (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Code ASM sai ở đâu (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=12614)

dtgclkm 04-01-2012 11:46 PM

Code ASM sai ở đâu
 
2 Attachment(s)
Mình đang làm bài tập về robot sumo

Mình gửi kèm lưu đồ thuật toán và file asm sin mọi người chỉ ra lỗi sai giùm ạ

Khi biên dịch thì không bị lỗi nhưng khi mô phỏng trên proteus thì nó chạy không đúng như mình nghĩ .

Rất cảm ơn

duc thang 27-01-2012 01:05 PM

Không như mình nghỉ là ra làm sao?
Thấy có 3 lổi không theo lưu đồ:
1/
ABANG1 ----------
GOTO WNBOARD ; Đường dẫn đến cùng 1 nơi
BBANG1
GOTO WNBOARD ; Đường dẫn đến cùng 1 nơi
2/
TOPBOARD
----------
----------
GOTO GENER ; Phải là GOTO DELAY
Tương tự cho các Label:
BOTTOMBOARD, WNBOARD, . . . . ., NONRIVAL.
3/
DELAY
-------------
GOTO GENER ; Phải là GOTO CHECKINGONBOARD

dtgclkm 05-02-2012 10:56 PM

Thank bạn
mình đã khắc phục được lỗi


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:51 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam