PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=12)
-   -   ngắt RB của pic16F887 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=15713)

dchuong 23-04-2012 11:21 PM

ngắt RB của pic16F887
 
1 Attachment(s)
chào các bạn
tôi đang gặp vấn đề với ngắt RB trong pic16F887
đoạn code dưới đây mô phỏng (proteus) tốt với pic16F877a nhưng với pic16F887 thì bấm phím không có tác dụng.
#include <16F887.h>
#fuses NOWDT,NOPUT,XT,NOPROTECT, NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#byte portb=0x06
#byte intcon=0x0B
#byte iocb=0x96
#bit RB4=portb.4
#bit RB5=portb.5
#bit RB6=portb.6
#bit RB7=portb.7
#bit RBIF=intcon.0 //dinh nghia co ngat RB
#bit RBIE=intcon.3 //dinh nghia bit cho phep ngat RB
int led=0,speed;// Chuong trinh ngat
#include <lcd.c>
int nhiem_vu = 0;
#int_RB
void ngat_RB()
{
//if((RBIF)&&(RBIE))
{
//Kiem tra sw1
{
if(RB4==0)
{
nhiem_vu =1;
led=0b00000001; //led1 sang
speed=250;

}
}
//Kiem tra sw2
{
if(RB5==0)
{
nhiem_vu = 2;
led=0b00000011; //led1,2 sang
speed=200;
}
}
//Kiem tra sw3
{
if(RB6==0)
{
nhiem_vu = 3;
led=0b00000111; //led1,2,3 sang
speed=150;
}
}
//Kiem tra sw4
{
if(RB7==0)
{
nhiem_vu = 4;
led=0b00001111; //led1,2,3,4 sang
speed=100;
}
}
RBIF=0; //Xoa co ngat RB
}
}

// Chuong trinh chinh
void main(void)
{
lcd_init();
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," welcome ");
set_tris_b(0b11110000);
portb=0b00001111;
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_RB);
ext_int_edge(H_to_L);

while(true)
{
portb=led;
delay_ms(speed); //nhap nhay den led
portb=0;
delay_ms(speed);
switch (nhiem_vu)
{
case 1 :
{
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," mot ");
}
break;
case 2 :
{
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," hai ");
}break;
case 3 :
{
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," ba ");
}break;
case 4 :
{
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," bon ");
}break;
}
}
}

mong các bạn chỉ giáo

hangocminh1989 24-04-2012 02:34 AM

cái này chạy mới lạ, có chạy cũng chạy tùm lum, đối với 16f887 bạn có 4 ngắt ngoài từ port B, bạn coi lại cách khai báo, coi lại cách khai báo ngắt, bạn muốn ngắt chân RB4 thì khai báo enable_interup(int_rb4), tương tự cho các chân còn lại, đừng hỏi mình tại sao vì 16ff887 nó thế, muốn biết rõ thì tìm bài do mình gửi, mình có nói rõ vấn đề này lâu rồi

mylove29862 14-04-2013 05:42 PM

rất cám ơn gợi ý của anh.em đã ngắt đc.

changtraidoc 05-08-2014 07:15 PM

1 Attachment(s)
Có bác nào cho em hỏi là code em viết sai ở đâu mà em ngắt đc trên các chân của port b, đc rồi nhưng mà bị hiện tượng khi bắt đầu chạy, lần đầu tiên ấn nút thì nó chưa ngắt ngay và fari ấn lần 2, sau đó, thì cái nút nhấn thì nhận ngắt bt, nhấn 1 lần là đc.

Code:


#include <main.h>

static INT8 last_b=0xff;

#INT_RB
void  RB_button(VOID)
{
 
  BYTE changes;
  changes = last_b ^ PORTB;
  last_b = PORTB;
 
  IF (bit_test (changes, 0)&& ! bit_test (last_b, 0))
  {
      //b0 went low
      PORTC = 0b00000001;
  }
  IF (bit_test (changes, 1)&& ! bit_test (last_b, 1))
  {
      //b1 went low
      PORTC = 0b00000010;
  }
  IF (bit_test (changes, 2)&& ! bit_test (last_b, 2))
  {
      //b2 went low
      PORTC = 0b00000100;
  }
  IF (bit_test (changes, 3)&& ! bit_test (last_b, 3))
  {
      //b3 went low
      PORTC = 0b00001000;
  }
  IF (bit_test (changes, 4)&& ! bit_test (last_b, 4))
  {
      //b4 went low
      PORTC = 0b00010000;
  }
  IF (bit_test (changes, 5)&& ! bit_test (last_b, 5))
  {
      //b5 went low
      PORTC = 0b00100000;
  }
  delay_ms (100);
  //RBIF = 0; //Xoa co ngat RB
  clear_interrupt (INT_RB);
}

void main()
{
  setup_adc_ports (NO_ANALOGS);
  setup_adc (ADC_OFF);
  setup_spi (SPI_SS_DISABLED);
  setup_timer_0 (RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
  setup_timer_1 (T1_DISABLED);
  setup_timer_2 (T2_DISABLED, 0, 1) ;
  setup_comparator (NC_NC_NC_NC);
  setup_vref (FALSE);
  ANSELH=0x00;
  ANSELH=0x00;
  WPUB=0xFF;
  enable_interrupts (INT_RB);
  // ! enable_interrupts (INT_RB0);
  // ! enable_interrupts (INT_RB1);
  // ! enable_interrupts (INT_RB2);
  // ! enable_interrupts (INT_RB3);
  // ! enable_interrupts (INT_RB4);
  // ! enable_interrupts (INT_RB5);
  ext_INT_edge (H_to_L);
  enable_interrupts (GLOBAL);

  // TODO: USER CODE!!
 
  // set tris
  set_tris_a (0x00);
  set_tris_b (0b11111111); //pin 6, 7 nhan tin hieu
  set_tris_c (0x00);
  set_tris_d (0x00);
  set_tris_e (0x00);
 
  // init port
  // ! PORTA = 0x00;
  PORTC = 0x00;
  // ! PORTD = 0x00;
  // ! PORTE = 0x00;

  WHILE (TRUE)
  {
      //TODO: User Code
  }
}


1041002 09-01-2016 02:37 PM

Trích:

Nguyên văn bởi dchuong (Post 58022)
chào các bạn
tôi đang gặp vấn đề với ngắt RB trong pic16F887
đoạn code dưới đây mô phỏng (proteus) tốt với pic16F877a nhưng với pic16F887 thì bấm phím không có tác dụng.
#include <16F887.h>
#fuses NOWDT,NOPUT,XT,NOPROTECT, NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#byte portb=0x06
#byte intcon=0x0B
#byte iocb=0x96
#bit RB4=portb.4
#bit RB5=portb.5
#bit RB6=portb.6
#bit RB7=portb.7
#bit RBIF=intcon.0 //dinh nghia co ngat RB
#bit RBIE=intcon.3 //dinh nghia bit cho phep ngat RB
int led=0,speed;// Chuong trinh ngat
#include <lcd.c>
int nhiem_vu = 0;
#int_RB
void ngat_RB()
{
//if((RBIF)&&(RBIE))
{
//Kiem tra sw1
{
if(RB4==0)
{
nhiem_vu =1;
led=0b00000001; //led1 sang
speed=250;

}
}
//Kiem tra sw2
{
if(RB5==0)
{
nhiem_vu = 2;
led=0b00000011; //led1,2 sang
speed=200;
}
}
//Kiem tra sw3
{
if(RB6==0)
{
nhiem_vu = 3;
led=0b00000111; //led1,2,3 sang
speed=150;
}
}
//Kiem tra sw4
{
if(RB7==0)
{
nhiem_vu = 4;
led=0b00001111; //led1,2,3,4 sang
speed=100;
}
}
RBIF=0; //Xoa co ngat RB
}
}

// Chuong trinh chinh
void main(void)
{
lcd_init();
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," welcome ");
set_tris_b(0b11110000);
portb=0b00001111;
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_RB);
ext_int_edge(H_to_L);

while(true)
{
portb=led;
delay_ms(speed); //nhap nhay den led
portb=0;
delay_ms(speed);
switch (nhiem_vu)
{
case 1 :
{
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," mot ");
}
break;
case 2 :
{
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," hai ");
}break;
case 3 :
{
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," ba ");
}break;
case 4 :
{
lcd_gotoxy(3,1);
printf(lcd_putc," bon ");
}break;
}
}
}

mong các bạn chỉ giáo

Mình có một bài viết về các loại ngắt trên portb của vi điều khiển pic16f887, bạn có thể tham khảo.
http://dientudieukhien.net/2016/01/0...6f877a-16f887/


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:59 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam