PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cơ cấu chấp hành (Actuator) (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   quan hệ giữa công suất và momen (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1029)

KENJY 03-04-2007 09:40 PM

quan hệ giữa công suất và momen
 
Có sư huynh nào biết công thức quan hệ giữa công suất và momen ra của động cơ chỉ cho em.Em xin đa tạ!!!

Mecha 03-04-2007 11:20 PM

Công suất cơ tại trục động cơ:
P = M*omega = M(2*Pi*n/60)
với M là mômen, n là tốc độ (v/p)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:34 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam