PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   PIC - Thiết kế và Ứng dụng (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Thiết kế, chế tạo hệ thống truyền số liệu dùng công nghệ Zigbee (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33314)

hoanhhanh9 23-01-2014 11:16 PM

Thiết kế, chế tạo hệ thống truyền số liệu dùng công nghệ Zigbee
 
Em đang phải làm đề tài này mà kiến thức điện tử còn kém, các tiền bối có thể hướng dẫn giúp mình xem em cần phải làm những gì không ạ? Nếu có tài liệu thì càng tốt. Em xin cảm ơn :)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:46 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam