PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Matlab-Simulink & Labview & 20-Sim (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=47)
-   -   Lỗi khối VR sink (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=3647)

conso0 06-03-2009 02:54 PM

Lỗi khối VR sink
 
Không hiểu tại sao mở file Demo:"mech_robot_vr.mdl
" của gói công cụ SimMechanics trong Help click vào khối VR sink chẳng thấy Robot hiện ra cả. Bác nào biết làm ơn chỉ dùm!
Thank!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:19 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam