PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Giao tiếp USB, CAN, I2C, SPI, USART... (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=45)
-   -   RS232 hồng ngoại cực kỳ đơn giản. (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=32546)

hein_ts 14-07-2013 01:18 AM

RS232 hồng ngoại cực kỳ đơn giản.
 
Hứng lên các đồng chí ạ, mình đi nghịch tí remote hồng ngoại (IR). Nào thì giải mã, nào thì capture, nào thì ...
Tính mình ăn sẵn nên đi hỏi xin code, chẳng ai cho... buồn.
Thấy cái decode hồng ngoại lằng nhằng quá, mình chỉ muốn điều khiển qua hồng ngoại thôi.
Kết quả là sau một hồi mần mò, đã ra được sản phẩm.
Đó là dùng hồng ngoại để truyền RS232, ngon lành cành đào.
Có bác nào hứng thú cùng bàn luận nào. hjhj

HuuNghiaSPKT 04-02-2018 08:52 AM

Trích:

Nguyên văn bởi hein_ts (Post 82462)
Hứng lên các đồng chí ạ, mình đi nghịch tí remote hồng ngoại (IR). Nào thì giải mã, nào thì capture, nào thì ...
Tính mình ăn sẵn nên đi hỏi xin code, chẳng ai cho... buồn.
Thấy cái decode hồng ngoại lằng nhằng quá, mình chỉ muốn điều khiển qua hồng ngoại thôi.
Kết quả là sau một hồi mần mò, đã ra được sản phẩm.
Đó là dùng hồng ngoại để truyền RS232, ngon lành cành đào.
Có bác nào hứng thú cùng bàn luận nào. hjhj

Mình đang quang tâm vấn đề này! không biết bạn còn giữ tài liệu không cho mình tham khảo với


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:53 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam