PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   MPASM (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=34)
-   -   xin code đếm 30->0 led 7đoạn (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=32914)

alibaba333 05-10-2013 09:39 PM

xin code đếm 30->0 led 7đoạn
 
các bác cho e xin code đếm từ 30->0 led 7đoạn ngõ vào Không đa hợp kiểu BCD và ngõ vào kông đa hợp kiểu 7 doạn di ạ. e viết ng ngu C , su dung PIC16F877a. e cám ơn ak


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:14 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam