PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cơ cấu chấp hành (Actuator) (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   !! Động cơ DC Servo !! (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33885)

mr.kudobl 03-11-2014 10:28 PM

!! Động cơ DC Servo !!
 
Em đang làm báo cáo tìm hiểu về động cơ DC servo , ai có tài liệu về Dc servo cho em xin với .


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:13 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam