PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cơ bản về vi điều khiển và PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Ai hướng dẫn em làm bài điều khiển LED này với ạ (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=34840)

tombe0vt93 06-04-2016 10:28 PM

Ai hướng dẫn em làm bài điều khiển LED này với ạ
 
1 Attachment(s)
http://i.imgur.com/qPzQL8b.jpg

Em chỉ biết điều khiển led cơ bản ai hướng dẫn em bài này với ạ
bài này khó quá em thử mấy cách rồi mà không làm được.
Khi nhấn SW2(tăng volume) 8 led đơn sáng dần từ trái sang phải đồng thời led 7
đoạn hiển thị số led đơn sáng.
 Khi nhấn SW1(giảm volume) 8 led đơn tắt dần từ phải sang trái đồng thời led 7 đoạn
hiển thị số led đơn sáng.
 Mỗi lần nhấn nút thì led đơn hay 7 đoạn chỉ thay đổi 1 giá trị, giá trị mặc định khi bắt
đầu là số 5.
 Khi giá trị là số 8 nhấn SW2(tăng volume) thì không tăng còn khi giá trị là số 0 nhấn
SW1(giảm volume) sẽ không giảm.
Viết bằng assembly với C-HiTECH ạ.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:05 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam