PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Tổ dịch thuật (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=56)
-   -   xIN TAI LIEU! (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=7801)

hongdang1291 15-02-2011 12:12 PM

xIN TAI LIEU!
 
Mình học Điện Tử nhưng tin tài liệu Tiếng anh chuyên ngành rất khó. Ai có cho mình xin nha! Cảm ơn nhiều!

creativevn 01-09-2011 11:15 PM

Bạn vào đây, tìm cuốn gì thì search sau đó load về:
http://library.nu/

pstin 02-09-2011 07:21 PM

Web hay!!!!!!!. Bắt chước vài cái mạch "cổ" của nước ngoài có thể kiếm tiền được!!!!!!!!.

spktptitet 02-09-2011 10:51 PM

web này hây quá!
thanks

hielv 17-05-2012 11:53 AM

Bạn có thể tra từ online cực kỳ tốt ở đây. http://tratu.soha.vn/.

Đây là một hệ thống từ điển chuyên ngành mở rất đa dạng.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:30 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam