PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cảm biến (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   4 con srf05 + pic (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=29971)

congamau 02-08-2012 07:52 AM

4 con srf05 + pic
 
Em đã đọc khá kỹ bài srf05+pic16f877A và hiện tại đang làm đề tài về vấn đề này. Tuy nhiên em có vướng mắc khi phải sử dụng 4 con srf. Anh F đã nói có thể dùng chân i/o và timer cũng có thể đọc được thông số nhưng em không nắm rõ lắm.

Mong mọi người giúp em vấn đề này với ạ, nếu có code và cách nối chân nữa thì hay quá. Em xin cảm ơn ạ!!

hungcdt_k49 25-02-2013 03:29 PM

Trích:

Nguyên văn bởi congamau (Post 76769)
Em đã đọc khá kỹ bài srf05+pic16f877A và hiện tại đang làm đề tài về vấn đề này. Tuy nhiên em có vướng mắc khi phải sử dụng 4 con srf. Anh F đã nói có thể dùng chân i/o và timer cũng có thể đọc được thông số nhưng em không nắm rõ lắm.

Mong mọi người giúp em vấn đề này với ạ, nếu có code và cách nối chân nữa thì hay quá. Em xin cảm ơn ạ!!

mình có biết 3 cách sử dụng cảm biến trên 16f877a. dùng ngắt ngoài , capture1 và 2. cách hoạt động như nhau. đều là bắt xung cạnh lên rồi set tỉmer rồi bắt xung cạnh xuống rồi đọc giá trị timer

sonitwilli 21-03-2013 10:31 PM

Mọi người xem thử code này bị sao mà chạy hok dc vậy?

#define DIR_LEFT PIN_D0
#define EN_LEFT PIN_D1
#define DIR_RIGHT PIN_D2
#define EN_RIGHT PIN_D3

#define SRF04_TRIGGER1 PIN_B1
#define SRF04_ECHO PIN_B0
#define NO_OBJECT 0

#INT_EXT
void Ngat_Ngoai(void)
{
disable_interrupts(GLOBAL);
num_pulse+=get_timer1();
range_ok=1;
enable_interrupts(GLOBAL);
}

#INT_TIMER1
void Ngat_Timer1(void)
{
disable_interrupts(GLOBAL);
num_pulse+=0xffff;
enable_interrupts(GLOBAL);
}

void SRF05_StartRange()
{
while(!range_ok)
{
output_high(SRF04_TRIGGER1);
delay_ms(15); // Phai tao 1 xung len co do lon it nhat 10ms
output_low(SRF04_TRIGGER1); // Bat dau phep do.
while(!(input(SRF04_ECHO))); // Doi cho den khi chan ECHO duoc keo len cao
set_timer1(0);
enable_interrupts(GLOBAL);
delay_ms(50);
}
}

float32 SRF05_GetDistance()
{
float32 time_us=0, distance=0;
SRF05_StartRange();
disable_interrupts(GLOBAL);
if(num_pulse>180000)
{
num_pulse=0;
range_ok=0;
return NO_OBJECT;
}
else
{
time_us=num_pulse/6;
distance=time_us/58;
num_pulse=0;
range_ok=0;
return distance;
}
}

//================================================== ===
void dithang()
{
output_high(DIR_LEFT);
output_low(EN_LEFT);
output_high(DIR_RIGHT);
output_low(EN_RIGHT);
delay_ms(200);
}
void chinhphai()
{
output_low(DIR_LEFT);
output_low(EN_LEFT);
output_high(DIR_RIGHT);
output_low(EN_RIGHT);
delay_ms(200);
}
void chinhtrai()
{
output_high(DIR_LEFT);
output_low(EN_LEFT);
output_low(DIR_RIGHT);
output_low(EN_RIGHT);
delay_ms(200);
}

void xuli(int16 x)
{
if(x >= 19 && x <= 21) dithang();
else if(x > 21) chinhtrai();
else chinhphai();
}
//================================================== ====

void main()
{
float32 range;
output_float(SRF04_ECHO);
output_drive(SRF04_TRIGGER1);
port_b_pullups (TRUE); //Thiet lap ngo vao port B pullup(dien tro keo len)
ext_int_edge(H_TO_L); // ngat canh xuong
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); //F_TIMER1=F_OSC/4
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(INT_EXT); // kich hoat ngat ngoai
disable_interrupts(GLOBAL);
while(TRUE)
{
range=SRF05_GetDistance();
xuli(range);
delay_ms(500);
}
}

hungcdt_k49 25-03-2013 02:12 AM

Trích:

Nguyên văn bởi sonitwilli (Post 81200)
Mọi người xem thử code này bị sao mà chạy hok dc vậy?

#define DIR_LEFT PIN_D0
#define EN_LEFT PIN_D1
#define DIR_RIGHT PIN_D2
#define EN_RIGHT PIN_D3

#define SRF04_TRIGGER1 PIN_B1
#define SRF04_ECHO PIN_B0
#define NO_OBJECT 0

#INT_EXT
void Ngat_Ngoai(void)
{
disable_interrupts(GLOBAL);
num_pulse+=get_timer1();
range_ok=1;
enable_interrupts(GLOBAL);
}

#INT_TIMER1
void Ngat_Timer1(void)
{
disable_interrupts(GLOBAL);
num_pulse+=0xffff;
enable_interrupts(GLOBAL);
}

void SRF05_StartRange()
{
while(!range_ok)
{
output_high(SRF04_TRIGGER1);
delay_ms(15); // Phai tao 1 xung len co do lon it nhat 10ms
output_low(SRF04_TRIGGER1); // Bat dau phep do.
while(!(input(SRF04_ECHO))); // Doi cho den khi chan ECHO duoc keo len cao
set_timer1(0);
enable_interrupts(GLOBAL);
delay_ms(50);
}
}

float32 SRF05_GetDistance()
{
float32 time_us=0, distance=0;
SRF05_StartRange();
disable_interrupts(GLOBAL);
if(num_pulse>180000)
{
num_pulse=0;
range_ok=0;
return NO_OBJECT;
}
else
{
time_us=num_pulse/6;
distance=time_us/58;
num_pulse=0;
range_ok=0;
return distance;
}
}

//================================================== ===
void dithang()
{
output_high(DIR_LEFT);
output_low(EN_LEFT);
output_high(DIR_RIGHT);
output_low(EN_RIGHT);
delay_ms(200);
}
void chinhphai()
{
output_low(DIR_LEFT);
output_low(EN_LEFT);
output_high(DIR_RIGHT);
output_low(EN_RIGHT);
delay_ms(200);
}
void chinhtrai()
{
output_high(DIR_LEFT);
output_low(EN_LEFT);
output_low(DIR_RIGHT);
output_low(EN_RIGHT);
delay_ms(200);
}

void xuli(int16 x)
{
if(x >= 19 && x <= 21) dithang();
else if(x > 21) chinhtrai();
else chinhphai();
}
//================================================== ====

void main()
{
float32 range;
output_float(SRF04_ECHO);
output_drive(SRF04_TRIGGER1);
port_b_pullups (TRUE); //Thiet lap ngo vao port B pullup(dien tro keo len)
ext_int_edge(H_TO_L); // ngat canh xuong
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1); //F_TIMER1=F_OSC/4
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(INT_EXT); // kich hoat ngat ngoai
disable_interrupts(GLOBAL);
while(TRUE)
{
range=SRF05_GetDistance();
xuli(range);
delay_ms(500);
}
}

không rõ là bạn đã giao tiếp với srf05 được chưa nhưng bạn xem lại kích xung srf05 đi,>10us chứ không phải 10ms. để tránh việc tràn timer1 khi chưa có xung cạnh xuống bạn nên chọn bộ chia 4 vì độ rộng xung tối đa là 30ms còn tràn timer là 52ms (thạch anh 20). Cái nữa là không phải sau khi phát đi 8 xung là nó ngay lập tức kéo lên mức cao đâu, nó có 1 thời gian trễ đấy, bạn có thể xem hình vẽ nguyên lý hoạt động của srf thì sẽ thấy họ để xung cách nhau một khoảng, bạn làm như thế sẽ không chính xác được. Bạn nên dùng ngắt bắt canh lên và cạnh xuống sẽ chính xác hơn. Mà bạn nên thực hiện giao tiếp cảm biến trước, làm từng phần 1 bạn ah. Thân!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:18 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam