PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Tổ dịch thuật (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=56)
-   -   PIC microcontrollers for beginners (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=1475)

galacticos 04-09-2007 05:00 PM

PIC microcontrollers for beginners
 
Đây là một tài liêuj tổng quan về PIC. Nó sẽ giúp người mới học có những kiến thức đầy đủ hơn về PIC. Tôi post lên để mọi người cùng dịch.Nếu dịch được bao nhiêu thì cứ lên mọi người cùng chia sẻ. Rất mong mọi người tham gia
Các bạn vào đây để down về: http://www.savefile.com/files/1028311

son501 01-01-2010 11:17 AM

bạn post link lên site khác cho anh e tham khảo nhé!thanks bạn rất nhiều !


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:57 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam