PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Điều khiển (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=21)
-   -   Hỏi về chuống báo chống trộm cho xe máy (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=35058)

viet0909 04-06-2016 03:19 PM

Hỏi về chuống báo chống trộm cho xe máy
 
Bạn ơi mình đang tìm hiểu về điện tử và muốn làm 1 cái loại chuông báo chống trộm cho xe máy thì cần những gì mà con cảm ứng nào là chuẩn thích hợp cho cái này


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:33 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam