PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Analog - Bộ nhớ - Bảo mật - Cảm biến nhiệt độ (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Giúp em cảm biến đo nồng độ dung dịch (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33361)

langnhan1560 01-03-2014 08:40 PM

Giúp em cảm biến đo nồng độ dung dịch
 
em đang chế cái cảm biến đo nồng độ dung dịch http://www.octiva.net/projects/ppm/
có ai làm rồi ko giúp e với...
tiền bối nào có datasheet con lt074 cho e xin với

mukeiei 15-03-2018 12:30 PM

Thanks for sharing. The information is as good and as great as I have ever known.svetus


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:10 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam